Hakkımızda

 

Hakkımızda | Bilgi Toplumu Hizmetleri  | KVKK Politikası  | İletişim  | Nova Sünger

 

Hakkımızda

Nova Sünger ve Yatak A.Ş. poliüretan ürünler, endüstriyel teller, yaylık yatak teli, yatak yayı ve konstrüksiyonu, sanayi zımba telleri, elyaf ürünleri ve AR-GE bölümleri ile yatay entegrasyonu tamamlayarak, endüstrinin ihtiyaç duyduğu temel mamul ve yarı mamullerin en yüksek hizmet standartlarında tüm dünyada pazara sunmaktadır.

Nova Sünger ve Yatak A.Ş. Adapazarı’nda 55.000 m²’si kapalı olmak üzere toplam 245.000 m²’lik üretim alanında, en yeni teknolojiler ve tam otomasyonlu sistemler ile donatılmış tesislerinde hizmet vermektedir.

Misyon

Misyonumuz, endüstrinin ihtiyaç duyduğu mamul ve yarı mamulleri üretip pazara sunarken, çevreyi ve insanı korumak, müşterilerimize en güncel teknoloji ile kusursuz bir hizmet sunmak. Sektörel kalkınmayı da misyonumuzun bir parçası sayıyor; inovasyonu ve yeniliği bu kalkınmanın dinamosu olarak görüyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, ürünlerimizi entegre bir yapı içinde ve en yüksek kalite standartlarında, iç ve dış pazarlara sunarak tüm dünyada güven duyulan ve tercih edilen bir iş ortağı olmak.

Değerlerimiz

• Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için müşteri beklentilerine uygun ve aynı zamanda müşteride ihtiyaç oluşturacak ürün ve hizmetleri sunmak.

• Ar-ge faaliyetleri ile katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve pazara sunmak.

• Pazarın değişen koşullarına uyum sağlamak, pazarda lider konumunu sürdürmek, dinamik marka algısını güçlendirmek, amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynağı sağlamak.

• Eğitim ve denetimlerle çalışanlarımızı, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, çevre ve kalite duyarlılıklarını artırmak.

• Tüm çalışanlarımızın tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin Aydın ISG ve çevre kurallarına uymalarını sağlamak.

• Çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji yönetimi ve müşteri beklentilerini karşılamak için ulusal, uluslararası uygulanabilir yasalara, mevzuatlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek.

• Entegre Yönetim sistemleri etkinliğinin ve enerji, çevre, İSG performanslarının artırılması için faaliyetlerde bulunmak, sistemi izlemek ve sürekli iyileştirmektir.

• Üretimlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde, mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanmak. Atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek.

• Çevreye duyarlı üretim metodlarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi minimize etmek.

• Enerji bakımından verimli ürün, hizmet tedariğini ve tasarımı destekleyerek enerji performansını iyileştirmek.

Kalite Politikası

Tüm gayretimiz müşteri, çalışan ve iş ortaklarımıza ‘en kaliteliyi’vermek. Bunun için sürekli gelişen şirket yapımızla ve en yeni üretim-kalite kontrol teknolojileri ile ürün ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz. Çevre ve insan sağlığını korumak, kaynaklarımızı efektif kullanmak, müşterilerimizin maliyetlerini azaltmak ve takım oyunu ise kalite politikamızı tamamlayan diğer unsurlar.

Çevre Politikası

Çevreyi tüm insanlığa ait olan eşsiz ve çok değerli bir hazine olarak görüyoruz. Gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi içinde en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Ve işimizi bu duyarlılıkla yönetiyoruz.

Memnuniyet Politikası

Müşterilerimiz en iyisini hak ediyor. Her müşterinin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden önce müşterimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve o ihtiyaca özel çözümler üretiyoruz.

İSG

Çevre ve en değerli varlık insan sağlığı ve güvenliği yaşam anlayışımızdır.Üretim ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri minimize etmek ya da kaldırmak için gerekli aksiyonları belirlemek,bunların uygulanmasını sağlamak, kanunlara ve etik değerlere uymak; böylelikle ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak, temel ilkemizdir.

İnsan Kaynakları Politikamız

NOVA’da biz bir aileyiz. Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı olabilmeleri, yaratıcılıklarını kullanabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve sürekli bir kişisel ve profesyonel gelişim içinde olmaları bizim için çok önemli. Bunun için iş yerimizi her zaman aile sıcaklığında tutmaya çalışırız.